Công ty Cổ Phần CPM Việt Nam

Công ty cổ phần Châu Á VIRA (CPM Vietnam) là một Công ty thành viên của Biz Groups, CPM Vietnam chuyên cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực Field Marketing trên phạm vi cả nước như: Thực hiện hoạt động trưng bày và Kiểm tra trưng bày; Quản lý lực lượng phát triển thị trường; Phát triển kênh phân phối...
Chia sẻ
Công ty Cổ Phần CPM Việt Nam đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn