Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Công ty Cổ phần DAP số 2-Vinachem - Xã Xuân Giao - Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai

Website:

Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem là công ty cổ phần, trong đó nhà nước giữ 57% vốn điều lệ, Công ty có Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1203 000 200 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 18 tháng 02 năm 2009.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn