CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HOÀNG HUỲNH GIA

Được thành lập năm 2018 với sự hợp nhất của 03 công ty thành viên: Công ty CP đầu tư phát triển nông nghiệp WinCop – Công ty CP MotoBike Services – Công ty CP đào tạo phát triển nguồn nhân lực ASEANB
Mã số doanh nghiệp: 0315006968
* Huỳnh Gia là một tổ chức công bằng và không phân biệt đối xử trong quan hệ lao động. Huỳnh Gia đảm bảo rằng cơ hội đầu tư với chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng trí tuệ và sức khoẻ của các nhà đầu tư chứng minh phù hợp với năng lực tài chính cá nhân của bản thân.
* Huỳnh Gia tuyệt đối cam kết không phải là kinh doanh đa cấp hay huy động vốn theo hình thức đa cấp mà đây chính là đầu tư góp vốn cho công ty dưới dạng cổ phiếu nội bộ.
Trở thành một Tập Đoàn kinh tế phát triển bền vững . Xây dựng những mô hình kinh doanh dựa trên những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại vì lợi ích của cộng đồng.
Xây dựng nhiều dự án thực tế mang lại lợi ích cho xã hội: Giải quyết việc làm, kênh đầu tư an toàn và hiệu quả
Bên cạnh đó chúng tôi cũng cho ra đời một hệ thống nhượng quyền thương hiệu là những công ty thành viên của Tập đoàn: WinCop Smark, WinCop Coffee....
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HOÀNG HUỲNH GIA đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn