Công ty cổ phần Đầu tư tài chính và Xây dựng Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tòa nhà VFCC, số 34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0432595542

Website: www.vfcc.vn

Công ty Cổ phần đầu tư tài chính và xây dựng Việt Nam (VFCC)
Địa chỉ: Tòa nhà VFCC, Số 34, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Hiện tại, công ty đang hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực trong đó có 5 lĩnh vực chính:
1. Đầu tư tài chính
2. Mua bán- sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
3. Đầu tư hệ thống Nhà hàng - Giải trí- Truyền thông
4. Xây dựng và bất động sản
5. Hoạt động du lịch và văn hóa

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phần Đầu tư tài chính và Xây dựng Việt Nam Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty cổ phần Đầu tư tài chính và Xây dựng Việt Nam

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn