Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Bình Minh Việt

Là công ty cổ phân chuyên phân phối các mặt hàng cho Công ty Pepsico Việt Nam, Công ty Sabeco Miền bắc và các mặt hàng đồ uống khác.
Chia sẻ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Bình Minh Việt đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn