Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây dựng Giao Thông Phương Thành tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà MITEC, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy,phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Website: phuongthanhtranconsin.com.vn

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành (PHUONG THANH TRANCONSIN)

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà MITEC, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy,phường Yên Hòa,
quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.35743158 Fax: 04.35743205
Email: phuongthanh@phuongthanhtranconsin.com
Website: www.phuongthanhtranconsin.com.vn
www.phuongthanhtranconsin.com
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc: Thạc sỹ Phạm Văn Khôi


Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Giao thông - Tranconsin trước đây là Công ty Xây dựng và Dịch vụ Giao thông vận tải, được thành lập từ Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước cổ phần hoá các doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng giao thông ra đời theo QĐ số 1666/QĐ-BGTVT ngày 03/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển Công ty Xây dựng và Dịch vụ Giao thông vận tải thành Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Giao thông.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây dựng Giao Thông Phương Thành đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn