Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Đông Hải

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Đông Hải hoạt động trong lĩnh vực xây...
Chia sẻ

Việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Đông Hải tuyển dụng

Đã tìm thấy 2 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Đông Hải

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ Sư Cơ Khí

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Đông Hải

Hồ Chí Minh 10-12 triệu 31-10-2019
Kỹ Sư Cầu Đường (HCM)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Đông Hải

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 28-10-2019

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn