Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng ĐÌnh (CADI-SUN) tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Km35+400, Ql5, Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Website: http://cadisun.con.vn

Nhà máy Bắc Dương thuộc Công ty Cổ phần Dây và Cápđiện Thượng Đình (CADI-SUN)
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình được thành lập năm 1999, với tên thương mại là CADI-SUN Group. Công ty sản xuất đa ngành nghề trong lĩnh vực Xây dựng và Phát triển năng lượng Việt Nam với các mặt hàng chủ yếu như: dây và cáp điện hạ thế, trung thế, cao thế; bọc cách điện PVC, XLPE; các nguyên liệu, phụ kiện phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân, tiêu dùng của xã hội và xuất khẩu.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng ĐÌnh (CADI-SUN) đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn