CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LUPIN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LUPIN

Ngành nghề kinh doanh chính : Lĩnh vực: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
-Xây dựng nhà để ở.
- Cung cấp giải pháp đầu tư BDS cho khách hàng
-Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
-Nhà hàng và các...
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LUPIN đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn