CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI

* Thành lập năm 1987 là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Cục đường biển (nay là Cục hàng hải Việt Nam)
* Chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần vào năm 2006, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chiếm 20% vốn lệ
* Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất và mua bán khí công nghiệp
- Chiết nạp khí đốt hoá lỏng và các khí hoá lỏng khác
- Kiểm định thiết bị áp lực và bình áp lực, chai chứa khí và khí hoá lỏng
- Sản xuất đất đèn
- Tư vấn, lắp đặt thiết bị và hệ thống đường ống áp lực
- Kinh doanh kho bãi và cho thuê văn phòng
- Xếp dỡ hàng hoá, thiết bị
- Đại lý giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu
- Đại lý vận chuyển container.
- Dịch vụ hàng hải
- Sữa chữa tàu biển
- Phá dỡ tàu cũ
- Mua bán hàng hoá, thiết bị chuyên ngành.
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn