CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TRUNG NAM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: B4 Lý Tự Trọng

Website:

Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam là một đơn vị có đội ngũ đấu giá viên và chuyên viên đã công tác lâu năm trong ngành đấu giá. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và thích ứng với tình hình mới của đất nước. Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam được thành lập và chính thức đi vào hoạt động với giấy phép kinh doanh số 6001081820 cấp ngày 15/10/2010 do Sở kế hoạch và đầu tư Đăk Lăk cấp. Công ty thực hiện bán đấu giá các loại tài sản sau:
- Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án.
- Tài sản đảm bảo trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng đấu giá.
- Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tài sản thanh lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp,...
- Tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu bán đấu giá tài sản.

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TRUNG NAM đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn