Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương mại Xuyên Biên Giới GIC

GIDO là nền tảng vận chuyển xuyên biên giới dành riêng cho hàng thương mại điện tử (ecommerce parcels) và hàng lẻ (LCL, hàng consol) đầu tiên tại Việt Nam, giúp kết nối giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới với đơn vị dịch vụ vận chuyển (Freight Forwarder).

Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, GIDO xây dựng hệ thống theo dõi trạng thái kiện hàng/sản phẩm trong suốt toàn trình vận chuyển, giúp cho tất cả các bên tham gia biết được tình trạng kiện hàng/sản phẩm của mình một cách Minh Bạch – Chính Xác – Chi Tiết Đến Từng Sản Phẩm.
Chia sẻ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương mại Xuyên Biên Giới GIC đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn