Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Nam

Công ty CP Dịch vụ tư vấn và Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam được thành lập năm 2010 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0105084688 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Tên viết tắt: VINA UCI.,JSC.
Chia sẻ
Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Nam đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn