Công ty cổ phần Dược Đại Sơn tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Đường 2A, Quận Bình Tân, TPHCM

Website: duocdaison.com

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Đại Sơn được thành lập ngày 18/2/2011. Công ty chuyên kinh doanh và phân phối Dược phẩm và Thực phẩm chức năng với tiềm lực mạnh mẽ trên thị trường.- Ngày 01/05/2011 Công ty đã hợp tác mua lại toàn bộ hàng hoá, tài sản và nhận chuyển giao toàn bộ nhân sự, kênh phân phối, hệ thống khách hàng...của Công ty cổ phần Thương Mại Dược Phẩm DAISO Pháp – DAISO FRANCO, nâng qui mô hoạt động của công ty lên trên 100%.- Ngày 01/07/2011 Hội đồng quản trị quyết định chuyển Công ty Cổ phần Thương Mại Dược phẩm Đại Sơn hoạt động theo mô hình Tập đoàn (DAISON GROUP). Đây là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển thần kỳ của công ty.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phần Dược Đại Sơn đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn