công ty cổ phần dược phẩm VCP tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Thanh xuân - Sóc sơn -Hà nội

Website: www.vcp.com.vn

Là công ty Liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc kháng sinh tiêm bột.

Tài khoản chưa xác thực

công ty cổ phần dược phẩm VCP đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn