Công ty Cổ phần GẠCH MEN CHANG YIH tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Đường 25B-KCN Nhơn Trạch I,Nhơn Trạch

Website: www.changyih-ceramic.com

1. Công ty TNHH Gạch Men Chang Yih được thành lập ngày 01 tháng 09 năm 2000 theo giấy phép đầu tư số 52/GP-KCN-ĐN do ban quản lý Khu Công Nghiệp Đồng Nai cấp với loại hình hoạt động:
- Công ty 100% vốn nước ngoài
- Vốn đầu tư: 15.000.000USD
- Vốn pháp định: 4.500.000USD
2. Chính thức hoạt động vào tháng 09 năm 2001 với:
Diện tích đất thuê: 102.775m2, diện tích đã sử dụng là: 74.508m2, diện tích dùng để mở rộng đầu tư: 28.267m2
3. Tháng 10 năm 2001, thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm mang thương hiệu REX.
4. Vào tháng 08 năm 2003 được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001:2000.
5. Tháng 02 năm 2005: đưa vào sản xuất kinh doanh thương hiệu KIS
6. Ngày 20 tháng 05 năm 2005 được Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cho phép chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần theo công văn số 3405/BKH-ĐT
- Vốn điều lệ: 90.478.550.000VNĐ
- Tương ứng với 9.047.855 cổ phiếu mệnh giá 10.000VNĐ
7. Ngày 21/06/2006 được ủy Ban Chứng Khoán cấp phép niêm yết tại trung tâm Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM và tiến hành lễ chính thức giao dịch ngày 31/07/2006.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Cổ phần GẠCH MEN CHANG YIH đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn