Công Ty Cổ Phần Giải Trí Di Động tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Floor 8. Ha Phan Building, 456 Phan Xich Long, Ward 2, Phu Nhuan Dist

Điện thoại: 090 74 75 769

Website:

Công ty Cổ phần Giải trí di động hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp game trên mạng di động. Trên đà phát triển và mở rộng,
Công ty muốn tìm kiếm những ứng viên năng lực, giàu nhiệt huyết để cùng Công ty phát tiển lâu dài.

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty Cổ Phần Giải Trí Di Động Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cổ Phần Giải Trí Di Động

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn