Công Ty Cổ Phần Giám Định và Thẩm Định Eximvas

Cty EXIMVAS được thành lập năm 2012. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thẩm định giá như bất động sản, động sản (máy, thiết bị), dự án đầu tư; dịch vụ giám định như: Giám định Kỹ thuật, xây dựng và các dịch vụ khác...
Chúng tôi cam kết giữ vững và nâng cao chất lượng dịch vụ trên chặng đường hội nhập và phát triển của EXIMVAS.
Chia sẻ
Công Ty Cổ Phần Giám Định và Thẩm Định Eximvas đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn