CÔNG TY CỔ PHẦN ILOGIC

ILogic được thành lập năm 2017, là công ty công nghệ hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ (sharing economy) cho ngành logistics tại Việt Nam.

iLogic xây dựng giải pháp toàn diện bằng công nghệ hiện đại cho luồng gửi nhận, đơn giản hoá quy trình, rút ngắn thời gian chờ đợi, từ đó tối ưu hoá trải nghiệm người dùng và giảm chi phí cho cả chuỗi giao nhận.

Đội ngũ iLogic gồm các thành viên tốt nghiệp từ các đại hoc hàng đầu thế giới Havard, Standford, UCLA, có kinh nghiệm làm việc và điều hành các công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, logistics.

iLogic is a sharing-economy platform for logistics that utilizes sophisticated technology system and selectively approved logistics vendors nationally to deliver cost-effective and reliable services.
Our company focuses on B2B, B2C customers and providing small, medium vendors with tools for better management, tracking and service quality. Our goal is to become #1 marketplace for logistics in Vietnam.

Why you'll love working with us?

Opportunity to work with an A-team whose members have
Graduated from Harvard, Standford, UCLA and other universities around the world.
Built and run multi-million dollar companies in different industries including technology, logistics, fintech, biotech, finance, F&B....
Opportunity to realize a vision to disrupt the way people have been doing business in a multi-billion dollar industry
Competitive salary, 13th month bonus and ESOP
Career Advancement with technical and business training
Great working environment with an international standard
Other benefits: Daily snacks, weekly happy hours, company trips, triathlon club and much more...
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN ILOGIC đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn