Công ty cổ phần ILOTT

Công ty cổ phần ILOTT hoạt động trong lĩnh vực:
- Quản lý sàn giao dịch điện tử chuyên nghiệp và lớn nhất Việt nam về Máy móc, Thiết bị và Xe tải nặng.
- Cung cấp các giải pháp Marketing tổng thể cho Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Giao thông vận tải, xây dựng, khai khoáng …
Chia sẻ
Công ty cổ phần ILOTT đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn