CÔNG TY CỔ PHẦN KBM

Quảng cáo
Hoạt động hậu kỳ
(trừ sản xuất phim, trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim, ảnh)
Vệ sinh chung nhà cửa
Chi tiết: Các hoạt động vệ sinh thông thường cho tất cả các loại công trình : văn phòng, căn hộ, nhà riêng, nhà máy, cửa hàng, các cơ quan và công trình nhà ở đa mục đích và kinh doanh khác
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN KBM đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn