Công ty Cổ phần Kỹ thuật Ý Tưởng

IDEA TECHNOLOGY JSC thuộc IDEA Group, là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ.
Chuyên về thiết kế, hỗ trợ thiết kế, thiết kế máy, thiết kế điện, chế tạo máy móc thiết bị tự động hóa, nghiên cứu chế tạo Robot, AGV, IoT.
Là công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế cho thị trường Nhật Bản với hơn 135 khách hàng Nhật, các công ty FDI.
IDEA Group bao gồm 6 công ty thành viên, 2 chi nhánh thiết kế máy, điện và 2 nhà máy gia công cơ khí, chế tạo máy.
Với gần 300 nhân viên, đa số là kỹ sư thiết kế máy, thiết kế điện, kỹ thuật viên CAD.
Tham khảo trang web: www.ideatech-vn.com
Tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ : https://www.youtube.com/watch?v=8nW7judQL50&feature=youtu.be
Brochure của Công ty: http://cadcam-vn.com/upload/IDEA_Group%20Brochure_2018.pdf
Chia sẻ
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Ý Tưởng đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn