Công Ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tầng 7 Tòa Nhà 35 Cao Thắng, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Website: danafood.com.vn

Công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng tên giao dịch quốc tế Danafood.Với lịch sử trên 30 năm kinh doanh xuất nhập khẩu lương thực công ty đã đóng góp 1 phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và an ninh lương thực quốc gia....

Công ty CP Lương thực Đà Nẵng, tiền thân là Công ty Lương thực Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập năm 1992 theo Quyết định số 2967/QĐ-UB ngày 17/10/1992 của UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Vốn điều lệ: 50.000.000.000đ, trong đó phần vốn Nhà nước (Tổng Công ty Lương thực) chiếm 29,93%

Ngày 09/12/2004 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 4446/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Lương thực Đà Nẵng thành Công ty cổ phần.

- Văn phòng Công ty: Nơi đặt trụ sở chính của Công ty, có văn phòng làm việc của Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban nghiệp vụ gồm:
Phòng Thị trường nội địa, Phòng Xuất nhập khẩu, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính, Phòng Marketing, Phòng Dịch vụ.
Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà 35 Cao Thắng - Phường Thanh Bình - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng .
- Các đơn vị trực thuộc:
+ Xí nghiệp Chế biến Lương thực Đà Nẵng
+ Chi nhánh Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng - Trung Tâm Phân Phối
+ Chi nhánh Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh.
+ Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư và Xây dựng Hải Vân Long.
- Các Công ty con và công ty liên kết:
+ Công ty Cổ phần Phú Tam Khôi.
+ Công ty Cổ phần Xuân Việt.
+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhà Trường Đà Nẵng.
+ Trường Đào Tạo Việt Á.
+ Công ty Cổ phần Lương Thực Quảng Ngãi.

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn