Công ty cổ phần may Hồ Gươm tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: khu công nghiệp Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc cũ), Hà Nội

Website:

Địa chỉ công ty: Công ty cổ phần may Hồ Gươm, khu công nghiệp Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc cũ), Hà Nội

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phần may Hồ Gươm đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn