Công ty cổ phần may Hồ Gươm tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: khu công nghiệp Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc cũ), Hà Nội

Điện thoại: 0975308066

Website:

Địa chỉ công ty: Công ty cổ phần may Hồ Gươm, khu công nghiệp Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc cũ), Hà Nội

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phần may Hồ Gươm Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty cổ phần may Hồ Gươm

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn