CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI

Công ty cổ phần MiLLi chuyên hoạt động trong lĩnh vực Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Ngành chính)
Bán buôn đồ uống
Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Cung cấp dịch...
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn