CÔNG TY CỔ PHẦN NETCAB

Công ty CP Netcab được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/02/2013. Công ty
hoạt động chuyên trong lĩnh vực :
 Tư vấn, thiết kế, triển khai Hệ thống cáp có cấu trúc
 Dịch vụ Di dời hệ thống CNTT
 Dịch vụ Cho thuê nhân sự CNTT
 Dịch vụ Đo kiểm, Đánh giá hệ thống cáp mạng
 Giải pháp Camera quan sát
 Giải pháp Mạng không dây
 Giải pháp Bảo mật hệ thống
 Giải pháp Tích hợp hệ thống
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN NETCAB đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn