Công ty cổ phẩn nông sản Thanh Hoa tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Lô D, Khu Công Nghiệp Lễ Môn, Thanh Hóa, Viet Nam

Website: nongsanthanhhoa.com.vn/

- Công ty CPNS Thanh Hoa là công ty chuyên về lĩnh vực kinh doanh nông sản và các sản phẩm thức ăn chăn nuôi.
- Với mục tiêu kinh doanh và xây dựng mô hình doanh nghiệp hướng tới con người và vì con người thì nhân lực là tài sản, là tương lai quyết định đến sự phát triển bền vững, liên tục của Công ty
- Công ty luôn khích lệ sự sáng tạo và cống hiến của toàn thể nhân viên với những cơ hội nghề nghiệp bình đẳng và không giới hạn

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phẩn nông sản Thanh Hoa đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn