CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐẦU TƯ IDC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐẦU TƯ IDC là một trong những đơn vị tư vấn trong lĩnh vực xây dựng, được xây dựng trên nền tảng là những chuyên gia có kinh nghiệm trong quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công, …
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐẦU TƯ IDC đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn