CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TNT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TNT VIỆT NAM
Mục tiêu và hoạt và ngành nghề kinh doanh:
1: Hoạt động tư vấn quản lý
2:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
3:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
4: Hoàn thiện công trình xây dựng
5:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
6:Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quang đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
7:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TNT VIỆT NAM đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn