Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Thương Mại Hùng Phát Hưng tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 4383/2 Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A, Bình Tân

Website:

Công ty nằm gần KCN Tân Tạo, có đội ngũ cán bộ năng động sáng tạo.
Mọi người luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Công ty chuyên sản xuất thùng carton 3 lớp, 5 lớp,

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Thương Mại Hùng Phát Hưng đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn