CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI HỒNG PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI HỒNG PHÚC
Xuất phát điểm từ một cơ sở hoạt động kinh doanh vào năm 1997 tiến tới thành lập Công ty TNHH Đại Hồng Sơn năm 2004 và đến tháng 01 năm 2011 đã chuyển đổi cơ cấu thành công ty Cổ phần với tên mới là Cty Cổ Phần Sản Xuất...
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI HỒNG PHÚC đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn