công ty cô phần sản xuất và thương mại ETIC Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: số 02 dãy D1-TT4, bắc Linh đàm, Hà Nội

Website: www.eticvietnam.com

Công ty cổ phần ETIC, được thành lập từ năm 2004, chuyên về sản xuất đồ chơi giáo dục bằng gỗ, nội thất trẻ em, thiết bị trường học và thiết bị sân chơi hàng đầu tại Việt Nam.
Hiện nay do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi cần tuyển ứng viên là nhân viên kinh doanh và quản lý chi nhánh tại Hà Nội và thành ph ố Hồ chí minh

Tài khoản chưa xác thực

công ty cô phần sản xuất và thương mại ETIC Việt Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn