CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ – WEGEN

Son Ha - WeGen là doanh nghiệp phát triển mô hình năng lượng mới trên cơ sở tối ưu hóa các nguồn năng lượng tái tạo kết hợp với hệ thống lưu trữ điện và công nghệ phần mềm nhằm đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho qui mô hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhỏ đến qui...
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ – WEGEN đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn