Công ty cổ phần Sông Đà 4

- Xây dựng thuỷ điện là lĩnh vực thế mạnh của Sông Đà 4
- Xây dựng các công trình thủy lợi
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện nhỏ
Chia sẻ
Công ty cổ phần Sông Đà 4 đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn