Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời

Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang được Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định thành lập vào ngày 30/11/1993, với cơ sở vật chất ban đầu rất nhỏ bé, tiền vốn kinh doanh ban đầu chỉ 750 triệu đồng và 23 nhân viên.

Bắt đầu với lĩnh vực cung ứng thuốc bảo vệ thực...
Chia sẻ

Việc làm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời tuyển dụng

Đã tìm thấy 6 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn