Công ty cổ phần TCE VINA DENIM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Lô S6 +S7 KCN Hoà xá, NAM ĐịNH

Website:

Công ty cổ phần TCE VINA DENIM là công ty cổ phần giữa TCE Corp tại Hàn quốc và công ty Thiên Nam, VINATEX.Tổng mức đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh NAm định cấp là 40
426.807 USD. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty la sản xuất sản phẩm vải DENIM. TCE corp đã có hơn 50 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vải DENIm, chính điều này đã làm nên sự khác biệt của sản phẩm vải DENIM của chúng tôi với nhũng sản phẩm cùng loại. Hiện nay chúng tôi đang xây nhà máy sản xuất vải DENIM tại KHu công nghiệp Hoà xá, Tỉnh NAM ĐỊNH.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phần TCE VINA DENIM đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn