CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHAI ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHAI ĐẠT

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 ( Hai trăm tỷ đồng)

Vốn pháp định : 6.000.000.000 đồng ( Sáu tỷ đồng)

Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Phạm Đình Khai

KHAI ĐẠT được hình thành vào ngày 24 tháng...
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHAI ĐẠT đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn