CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

Công ty VIJA TMC. là Công ty chuyên thiết kế 3D CAD, Thiết kế Kiến trúc - nội thất…Cho thị trường trong nước và Nhật bản.
Chia sẻ

Việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT tuyển dụng

Đã tìm thấy 1 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn