Công ty Cổ Phần Thủy Sản Nam Sông Hậu tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 100 Trần Văn Khéo, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tpct

Website: goldenquality.vn

Công ty CP Thủy Sản Nam Sông Hậu là Doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu thủy sản tại các thị trường Châu Âu.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Cổ Phần Thủy Sản Nam Sông Hậu đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn