Công ty Cổ phần TMS Nhân lực tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Nhà Vimeco

Website: http://tmshr.com.vn/Default.aspx

Công ty cổ phần TMS Nhân lực (TMS Hr) là thành viên tiên phong có vai trò mang tính mũi nhọn của Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS (TMS Group) – dưới sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Luận, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thuận TMS Hr sớm xác định cho mình mục tiêu chiến lược: Là doanh nghiệp xuất khẩu lao động số 1 miền Bắc về thị trường Nhật Bản từ năm 2012- 2015.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty Cổ phần TMS Nhân lực đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn