Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Kết Nối Kinh Doanh & Phát triển Thương Hiệu BBNC

TẦM NHÌN:

● Biến Việt Nam trở thành trung tâm giáo dục Quốc Tế hàng đầu khu vực.

● Mang các Diễn giả Việt Nam đến với cộng đồng Quốc tế.

SỨ MỆNH:

● Kết nối nâng cấp và thay đổi chất lượng đào tạo, dịch vụ cho 1.000 Doanh Nghiệp Việt.

● Chia sẻ kiến thức – tư duy – kỹ năng cho 1 triệu người dân Việt và thay đổi chất lượng cuộc sống.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

● Tổ chức sự kiện - giới thiệu và xúc tiến thương mại và dịch vụ.

● Đào tạo kỹ năng mềm, tư duy, phát triển con người cho Doanh nghiệp.

● Cố vấn tài chính và quản trị doanh nghiệp và kinh doanh.
Chia sẻ
Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Kết Nối Kinh Doanh & Phát triển Thương Hiệu BBNC đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn