Công Ty Cổ Phần Tri Thức Việt- VICKO tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 60 Phố Vọng

Website: http://hocduong.vn

I.Tầm nhìn

VICKO muốn được trở thành một tổ chức có tính cộng đồng, thịnh vượng bằng nổ lực không ngừng trong học tập, lao động kết hợp đón đầu xu thế thời đại, VICKO luôn luôn vận động và quyết tâm phấn đấu để chiến thắng đối thủ cạnh tranh là “sự không hài lòng của khách hàng”, VICKO muốn góp phần cùng xây dựng nước Việt Nam hùng mạnh. VICKO muốn trưởng tồn! VICKO muốn mỗi thành viên của mình đều thịnh vượng!
II. Chiến lược

Chiến lược của VICKO tới năm 2020 mang tên “Nâng Tầm Tri Thức” sẽ tập trung vào: Xây dựng một giảng đường trong kỷ nguyên số, kết hợp với việc phát triển hệ thống người dùng thông qua mô hình kinh doanh theo mạng. VICKO mong muốn việc học tập, chia sẻ kiến thức là đa chiều có sàng lọc từ đó nâng cao tri thức người Việt và tạo được nguồn thu nhập tốt cho mọi người trong hệ thống, từ các thành viên cho tới cán bộ nhân viên của VICKO.

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty Cổ Phần Tri Thức Việt- VICKO đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn