CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BẢO LỘC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BẢO LỘC hoat động kinh doanh

Khảo sát địa chất công trình; Lập dự án đầu tư, thiết kế công trình dân dụng, công nghiêp, nông nghiệp (lán, trạm, trại, kho nông nghiệp); Lập dự án đầu tư, thiết kế công trình cầu, đường; Lập dự án đầu tư, thiết kế công trình thuỷ nông, thuỷ công (hồ chứa nước, đập, đê, kè, cống, kênh, mương, trạm bơm tưới tiêu và các công trình thuỷ lợi khác); Thẩm định thiết kế-Tổng dự toán các công trình: dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, cầu, đường, công trình thuỷ nông, thuỷ công; Xây dựng các công trình: giao thông (cầu, đường), thuỷ lợi, thuỷ điện, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp, điện năng (đường dây và trạm biến áp); Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng; Kinh doanh nhà hàng, khách sạn.
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BẢO LỘC đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn