Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Thanh Bình

Công ty chuyên về tư vấn thiết kế, giám sát các công trình dân dụng và công nghiệp. các công trình đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật.
Với nguồn việc phong phú, ổn định. Chế độ đãi ngộ nhân tài đặc biệt được lãnh đạo công ty hết sức quan tâm.
Chia sẻ

Việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Thanh Bình tuyển dụng

Đã tìm thấy 2 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cổ Phần Tư Vấn Và Phát Triển Thanh Bình

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn