Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng MT.Tản Viên

Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng MT.Tản Viên là một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ xây dựng trên các hoạt động: Tư vấn đầu tư; tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát thi công; tư vấn thẩm tra; lập quy hoạch xây dựng; khảo sát địa hình, địa chất các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, các công trình an sinh xã hội…..và đã được Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ xây dựng. Với phương châm và tiêu chí hành động của công ty là: Hướng tới sự phát triển bền vững, hoàn mỹ, thân thiện với môi trường.
Chia sẻ
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng MT.Tản Viên đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn