Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Nam Phú tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 29/90 Đường Văn Cao- Văn Miếu- Nam Định

Điện thoại: 0979671067

Website:

Công ty cổ phần hoạt động độc lập theo quy định hiện hành của Nhà Nước

Tài khoản chưa xác thực

Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Nam Phú Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Nam Phú

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn