Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh là một công ty có bề dầy kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng; là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cũng như trong khu vực ĐBSCL. Được thành lập từ năm 1998 do UBND tỉnh Trà Vinh thành lập và năm 2004 đã được cổ phần hóa 100% vốn được giao cho tập thể người lao động.
Chia sẻ
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Trà Vinh đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn