CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI AA

Công ty chuyên về dịch vụ vận chuyển hàng trong và ngoài nước
AA TRANSPORT CORPORATION is a Joint Stock company which was founded in Aug. 2015 by CEO-Mr Pham Duc Thang who has 25 years experienced in freight forwarding industry.

Business Principles

Customer’s satisfaction is our gold value.

Our Strategy

Customer
_ Competitive products and services
_ Competitive prices
_ Perfect transactions

Employees
_ Friendly working environment
_ Job’s satisfactions
_ Future carrier.

Shareholders
_ Solid return on investment.
_ Clear vision and business leading.

Our People
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI AA đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn