Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex

Công ty Vận tải Đa phương thức (Vietranstimex) một thương hiệu vận tải đa phương thức hàng siêu trường siêu trọng hàng đầu Việt Nam.
Trong cuộc khảo sát Top 50 Vietnam’s Best Employers do ACNielsen, Báo Thanh Niên và Navigos Group thực hiện, Vietranstimex được bình chọn là một trong 50 Công ty có môi...
Chia sẻ
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn