CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NÔNG GROUP

Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Xử lý hạt giống để nhân giống
Bán buôn thực phẩm
Bán...
Chia sẻ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NÔNG GROUP đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn